Taxi
I tako vi slučajnim slučajem stigoste na forum Beogradskih taxista. U jednoj sekundi ste u centru zbivanja na Bgd ulicama a bogami i sa dušama taksi-vozača. Ima nas svakakvih. I onih čuvenih koji su na ovoj našoj kaldrmi 20-ak i više god. i koji dobro znaju i stare-nove nazive svih ulica ovog našeg najvećeg sela u Srbiji. Ima i onih mladih koji su nam se pridružili u "pravom ili krivom" pokušaju da nauče nešto od prethodnih, kao i onih koji su tu da nabave neki deo, nađu nekog proverenog majstora, dobiju neku informaciju. Ima onih koji bi da "čuju" neki trač a ima i onih koji bi da se raspravljaju.
Ipak, i mi smo samo ljudi.
Dobro nam došli, bez obzira iz kog razloga ste sa nama!

SAD VIDITE DEO FORUMA A KOMPLETAN NAKON REGISTRCIJE.

-6- Prestanak obavljanja taksi prevoza

Ići dole

-6- Prestanak obavljanja taksi prevoza

Počalji od Admin taj Pon 03 Okt 2011, 23:58


Члан 17.


Привремени прекид обављања такси превоза по захтеву
предузетника, надлежна организациона јединица утврђује
за одређени временски период у складу са законом.
Такси предузетник може привремено прекинути оба-
вљање такси превоза због:
– поправке возила којим обавља такси превоз у трајању
до 12 месеци,
– притвора или издржавања казне затвора до шест месе-
ци, као и за време трајања мере безбедности, односно заш-
титне мере забране управљања моторним возилом до девет
месеци,
– изречене мере Суда части Привредне коморе града Бе-
ограда и
– у другим случајевима у складу са законом.
У току привременог прекида такси предузетник не може
обављати такси превоз.
Такси предузетник је дужан да пре подношења пријаве о
привременом прекиду Регистру привредних субјеката, под-
несе захтев о привременом прекиду надлежној организаци-
оној јединици и депонује такси ознаке и дозволе.
По истеку временског периода од дванаест месеци од
почетка привременог прекида, такси предузетник је оба-
везан да надлежној организационој јединци у року од осам
дана достави доказ о даљем трајању или престанку привре-
меног прекида обављања такси делатности, издат од стране
Регистра привредних субјеката.

Члан 18.


Предузетнику престаје важност одобрења из члана 6.
став 1. ове одлуке у случају:
1. одјаве,
2. ако престану да постоје услови из чл. 8. и 10. ове од-
луке,
3. да једном годишње не изврши испитивање погодности
за возило класификовано у „I лукс” и „I” класу, најкасније
даном истека важности потврде о погодности и класифика-
цији возила, у складу са одредбама ове одлуке,
4. да једном у шест месеци не изврши испитивање по-
годности за возило класификовано у „II” класу, најкасније
даном истека важности потврде о погодности и класифика-
цији возила, у складу са одредбама ове одлуке,
5. да је правоснажном судском пресудом осуђен по ос-
нову увећане наплате од прописане чланом 32. ове одлуке и
6. да надлежној организационој јединици не достави до-
каз из члана 17. став 5.
7. у другим случајевима прописаним законом.
Правном лицу престаје важност ододбрења из члана 6.
став 1. ове одлуке у случају:
1. наступања околности које су у супротности са чланом
9. ове одлуке и
2. у другим случајевима прописаним законом.
Правном лицу или предузетнику престанком обављања
делатности, брише се и место по Програму за такси вози-
ло, члан 5. став 3. ове одлуке и не може се уступити другом
правном лицу или предузетнику.
Решење о престанку важности одобрења из ст. 1. и 2.
овог члана, надлежна организациона јединица доставља
Регистру привредних субјеката, организационој јединици
градске управе града Београда надлежној за инспекцијске
послове и Комуналној полицији.
Такси предузетник је дужан да пре подношења пријаве
о трајном прекиду Регистру привредних субјеката, поднесе
захтев за трајни прекид надлежној организационој једини-
ци и врати такси ознаке и дозволе.
avatar
Admin
Admin
Admin

Broj poruka : 227
Datum upisa : 01.01.2008

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu